nautički servis

Trebate li popravak na vašem plovilu, redoviti servis mehanike ili trupa ili pak ugradnju nekog novog dijela opreme, tu smo za vas.

Imate li ideju, ali niste sigurni kako je realizirati, pitajte. Imamo dugogodišnje iskustvo u održavanju motornih plovila i jedrilica

– Popravak i servis pogona, mehanike, elektrike i elektronike

– Godišnji servis i uređenje trupa (poliranje trupa, anti-faoling, poliranje inoxa, čišćenje teaka, pjeskarenje trupa…)

– Ugradnja nove opreme

TEL. 00 385 98 424 416

TEL. 00 385 51 704 741

e-mail : servisvp@gmail.com

Radno vrijeme : NON STOP

Naziv tvrtke: Veliko plavetnilo d.o.o. | Adresa (sjedište) tvrtke: F.P.Pavina 30, 51000 Rijeka | E-mail: info@rogiribaru.com | Broj telefona: 00 385 51 704741 | Bankovni račun (IBAN): 2023600001102112555 | Poslovna banka: Zagrebačka banka | OIB: 90315236869 | Matični broj: 3858898 | MBS: 040058812 | Sud na kojem je tvrtka upisana u sudski registar i broj pod kojim je upisana: Trgovački sud u Rijeci, 1-8214-00 | Iznos temeljnog kapitala: Temeljni kapital 153.100,00 plaćen u cjelosti | Direktor: Felker Igor

Rogiribaru © 2024. Sva prava pridržana.